Tùng Thư Văn Bia Việt Nam - Tập 1: Chợ Truyền Thống Việt Nam Qua Tư Liệu Văn Bia

Trạng thái: Còn sách
368,000₫ Giá gốc: 460,000₫ (-20%)
Bộ sách Tùng Thư Văn Bia Việt Nam: Dự kiến sẽ gồm 15-20 quyển, hoàn thành trong 5 năm, Thu thập cả sách tái bản và sách in mới, cả sách phiên dịch và sách nghiên cứu.

Bộ sách Tùng Thư Văn Bia Việt Nam: Dự kiến sẽ gồm 15-20 quyển, hoàn thành trong 5 năm, Thu thập cả sách tái bản và sách in mới, cả sách phiên dịch và sách nghiên cứu. 

  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG Hà Nội