Ức Trai Di Tập Dư Địa Chí

Trạng thái: Còn sách
72,000₫ Giá gốc: 90,000₫ (-20%)
Địa lý lịch sử là một trong các khoa học bổ trợ cho khoa học lịch sử. Nhiệm vụ của nó là xác định các địa danh trong các thời kỳ lịch sử. Trong điều kiện hiện nay của nước...

Địa lý lịch sử là một trong các khoa học bổ trợ cho khoa học lịch sử. Nhiệm vụ của nó là xác định các địa danh trong các thời kỳ lịch sử. Trong điều kiện hiện nay của nước ta, địa lý lịch sử chưa thể trở thành một ngành riêng. Nhưng, để đáp ứng cho nhu cầu nghiên cứu lịch sử Việt Nam, chúng ta phải sơ bộ nghiên cứu địa lý lịch sử. Việc nghiên cứu này chẳng những cho chúng ta hiểu rõ thêm lịch sử đất nước, cho chúng ta trình bày chính xác hơn các sự kiện lịch sử, mà còn cho chúng ta thấy được sự hình thành, phát triển của cộng đồng lãnh thổ Việt Nam, một trong những yếu tố của sự hình thành dân tộc.

  • Tác giả: Nguyễn Trãi
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM
  • Mã SKU: 8935075947399
  • Dịch giả: Phan Duy Tiếp