Ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở - Lý luận và thực tiễn

Trạng thái: Còn sách
84,150₫ Giá gốc: 99,000₫ (-15%)
Cuốn sách đã tổng thuật một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến ứmg phó của trẻ vị thành niên khi gặp phải những tình huông khó khăn trong cuộc sống và những nghiên...

Cuốn sách đã tổng thuật một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến ứmg phó của trẻ vị thành niên khi gặp phải những tình huông khó khăn trong cuộc sống và những nghiên cứu về hành vi bạo lực học đường xây ra giữa học sinh với học sinh. Trên cơ sở đó, cuốn sách trình bảy những cơ sở lý luận cốt lõi về ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở. Kết quả nghiên cứu thực tiễn được giới thiệu trong cuốn sách là thực trạng ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở (nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Binh Thuận), cùng một số yếu tố ảnh hưởng.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục và các bậc phụ huynh. Nội dung cuốn sách sẽ giúp quý vị hiểu hơn. về các cách ứng phó của học sinh trung học cơ sở khi các em là nạn nhân. của hành vi bạo lực học đường, đồng thời cũng gợi ý cho quý vị một số biện sở ứng phó có hiệu quả với hành vi tiêu cực này. Cuốn sách cũng là tài liệu bổ ích cho các em trung học cơ sở, giúp các em chủ động phòng ngừa và ứng phó tích cực với hành vi bạo lực học đường.

Trích Lời Nói Đầu

  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM
  • Mã SKU: 9786047375004