Vấn đề Campuchia trong quan hệ Việt Nam - Asean (1979-1991)

Trạng thái: Còn sách
70,400₫ Giá gốc: 88,000₫ (-20%)
Vào những năm 1970, quan hệ Việt Nam - ASEAN đã dần được thiết lập và phát triển cùng với thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước với tên gọi mới là...

Vào những năm 1970, quan hệ Việt Nam - ASEAN đã dần được thiết lập và phát triển cùng với thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước với tên gọi mới là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 1976. Ngày 5/7/1976, Việt Nam công bố chính sách 4 điểm đối với ASEAN, tạo cơ sở thúc đẩy quá trình bình thường hoá hoàn toàn với các nước ASEAN... Trong các cuộc tiếp xúc từ năm 1978, Việt Nam và các nước ASEAN đã bàn đến các vấn đề hợp tác kinh tế và an ninh chính trị như khả năng ký hiệp ước không xâm lược lẫn nhau.
Tuy nhiên, sau sự kiện quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Campuchia giúp nước bạn lật đổ chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ (1/1979), quan hệ giữa Việt Nam và các nước ASEAN xấu đi, thậm chí đối đầu quyết liệt trong nửa đầu thập niên 1980 của thế kỷ XX. Có thể nói, trong giai đoạn này, vấn đề Campuchia đã chi phối sâu sắc đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.
....
 Quan hệ Việt Nam và ASEAN, đây là mối quan hệ có ý nghĩa vô cùng cần thiết, quan trọng trong việc phát triển kinh tế cũng như ổn định an ninh chính trị trong khu vực và trên thế giới. Mối quan hệ này có ý nghĩa quan trọng, và đã có tác động tích cực đến quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia - ASEAN sau khi Việt Nam điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng “thêm bạn bớt thù”, chủ động chuyển cuộc đấu tranh từ trạng thái đối đầu sang đối thoại, hợp tác, phát triển trong cùng tồn tại hoà bình. 
Trích Lời Mở Đầu
  • Tác giả: Trần Hùng Minh Phương
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM