Văn hóa, môi trường, lễ nghi và sức khỏe ở Việt Nam: những cách tiếp cận nhân học

Trạng thái: Còn sách
72,000₫ Giá gốc: 80,000₫ (-10%)
Tuyển tập này giới thiệu với các nhà nhân học và các nhà khoa học xã hội một số công trình nghiên cứu về Việt Nam của một số nhà nhân học làm việc ở những nước khác. Bổ sung...
- +

Tuyển tập này giới thiệu với các nhà nhân học và các nhà khoa học xã hội một số công trình nghiên cứu về Việt Nam của một số nhà nhân học làm việc ở những nước khác. Bổ sung cho hai tập: Hiện đại và động thái của truyền thống: Những cách tiếp cận nhân học (được tuyển chọn từ những bài khoa học tại hội thảo nhân học quốc tế tại Bình Châu năm 2007, và xuất bản năm 2009). Trong việc chọn bài, tác giả quyết định ưu tiên cho một vài phân ngành chưa được đại diện đầy đủ trong hai tập Hiện đại và động thái của truyền thống, thí dụ như nhân học sinh thái, nhân học tâm lý, nhân học sức khỏe, cũng như ưu tiên cho vài tác giả quốc tế tuy có được mời tham gia hội thảo quốc tế ở Bình Châu năm 2007 nhưng không tham gia được vì những công tác khác.

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM