Văn Hóa Văn Minh Và Văn Hóa Truyền Thống Hàn

Trạng thái: Còn sách
103,200₫ Giá gốc: 129,000₫ (-20%)
Đây là tập bài nghiên cứu đã được tóm lược dùng làm bài giảng cho sinh viên năm cuối ngành Đông phương học từ niên học 1993 - 1994 trở lại đây. Trong khuôn khổ chương trình đào tạo hiện...

Đây là tập bài nghiên cứu đã được tóm lược dùng làm bài giảng cho sinh viên năm cuối ngành Đông phương học từ niên học 1993 - 1994 trở lại đây. Trong khuôn khổ chương trình đào tạo hiện hành, chuyên đề này được quy vào khung thời gian và nội dung tương ứng 3 học trình. Mặc dầu yêu cầu đặt ra là cần kíp, nhưng ngành Đông phương học được đào tạo chính thức khá muộn màng. Vả lại một ngành đào tạo mới thành lập, điều kiện còn hạn chế không cho phép đặt ra những yêu cầu cao đối với những khả năng bao quát, đào sâu được nhiều hơn. Để từng bước đưa việc đào tạo vào nề nếp, chúng tôi cho ra tập này trong bước đầu và sẽ được bổ sung hoàn chỉnh dần trong quá trình phát triển bộ môn.

  • Tác giả: Lê Quang Thiêm
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM
  • Mã SKU: 9786047371952