Văn học nghệ thuật và chức năng

Trạng thái: Còn sách
108,000₫ Giá gốc: 120,000₫ (-10%)
Luận án “ Phân loại văn học theo chức năng bảo vệ năm 1997 (đang lưu tại thư viện) vốn thuộc ngành lý luận văn học, nhưng tác giả đã mở rộng mục tiêu nghiên cứu ra ngoài lĩnh vực...

Luận án “ Phân loại văn học theo chức năng bảo vệ năm 1997 (đang lưu tại thư viện) vốn thuộc ngành lý luận văn học, nhưng tác giả đã mở rộng mục tiêu nghiên cứu ra ngoài lĩnh vực văn học để tìm cách xác định đặc trưng văn học trong đặc trưng chung của hệ thống nghệ thuật. Do đó, tác giả phải vận dụng quan điểm liên ngành mỹ học - nghệ thuật học - lý luận văn học và nội dung luận án thường đề cập những vấn đề không chỉ văn học, mà nghệ thuật nói chung.

Do đó, khi luận án in thành cuốn sách này, tác giả xin chỉnh sửa một số câu chữ để phù hợp với ấn bản mới như sau:

• Tên luận án: Phân loại văn học theo chức năng.

• Tên sách: Văn học nghệ thuật và chức năng.

• Phần dẫn luận của luận án chỉnh sửa thành Chương 1 của sách, đặt tên chương là “Ngọn nguồn lịch sử và lý thuyết”, nhằm mượn “mảnh vườn văn học” để bàn rộng ra lĩnh vực thẩm mỹ và nghệ thuật. Các tiểu mục của Dẫn luận cũng đổi thành tiểu mục của Chương 1 - Chương mở đầu.

• Luận án vốn có 4 chương, nay lấy Dẫn luận làm Chương 1 nên nội dung cuốn sách có 5 chương, không kể phần kết luận.

• Cuối Chương 5, ngoài hai bảng Phân loại văn học , bổ sung thêm các bảng Phân loại nghệ thuật.

TÁC GIẢ

  • Tác giả: Lâm Vinh
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM