Việt Nam Quốc Dân Đảng Trong Lịch Sử Cách Mạng Việt Nam (1927-1954)

Trạng thái: Còn sách
128,000₫ Giá gốc: 160,000₫ (-20%)
Kiểm điểm lại, nếu không kể đến những sách báo trước năm 1945, hay trong vùng địch tạm chiếm thời kỳ chiến tranh chống Pháp, rồi chống Mỹ, cả trong nước lân ngoài nước, những sách báo này thường nặng...
Kiểm điểm lại, nếu không kể đến những sách báo trước năm 1945, hay trong vùng địch tạm chiếm thời kỳ chiến tranh chống Pháp, rồi chống Mỹ, cả trong nước lân ngoài nước, những sách báo này thường nặng về đề cao, phục vụ cho một động cơ chính trị không lành mạnh, thì ngay trong vùng tự do, chính quyền cách mạng quản lý, kể cả từ sau năm 1954, miền Bắc đã được giải phóng cho đến nay vẫn chưa có một công trình chuyên khảo nào đi sâu vào đề tài này, ngoài một vài luận văn trong các Kỷ yếu hội nghị hay một vài đoạn trong các bộ thông sử nói chung ....

Tác giả công trình này đã đề ra cho mình nhiệm vụ nghiên cứu Việt Nam Quốc dân đảng một cách có hệ thống và toàn diện, từ bối cảnh ra đời, quá trình hình thành và phát triển đến tư tưởng chính trị và hệ thống tổ chức, cuối cùng là sự phân hóa tư tưởng sau khởi nghĩa Yên Bái. Trên cơ sở đó đã rút ra những kết luận, đánh giá khách quan khoa học để có thể đi tới xác định vai trò, vị trí của tổ chức đó trong cuộc vận động cách mạng thời kỳ 1920 - 1930 và sau đó" .
Giáo sư, Nhà giáo nhân dân ĐINH XUÂN LÂM
  • Tác giả: Nguyễn Văn Khánh
  • Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội
  • Mã SKU: 9786049566813