Việt sử thông giám cương mục lược khảo

Trạng thái: Còn sách
60,000₫ Giá gốc: 75,000₫ (-20%)
VIỆT SỬ CƯƠNG GIÁM KHẢO LƯỢC KHẮC LẠI ( 5 điều tản mạn ) 1) Bộ sách này cố tránh sự lầm lẫn xa xôi, cốt được đích đáng, để duy trì sử học. Nếu ai cho là thích chê...
VIỆT SỬ CƯƠNG GIÁM KHẢO LƯỢC KHẮC LẠI
( 5 điều tản mạn )

1) Bộ sách này cố tránh sự lầm lẫn xa xôi, cốt được đích đáng, để duy trì sử học. Nếu ai cho là thích chê trách cổ nhân, thì tôi đâu dám thế, xin người xem hiểu cho.
2) Cao độ Bắc cực mà bản triều mới tính ra, so với các sách không giống nhau, nên theo phép tính cao độ của Tây dương làm định chuẩn. Lại độ lệch phía đông phía tây, hình như lấy tuyến Tý Ngọ ở kinh đô Phú Xuân mà tính đi các địa phương, nay tam để đấy, đợi nhà triết học sau này.
3) Vị trí, diện tích, đường sá, hộ khẩu, điền thổ của nước ta, sử cũ và sách mới đều không rõ, nay lấy ở các sách khác bổ sung vào để khảo cứu.
4) 5 chữ " Tiên giả Thiên Chúa giáo " ở trên chữ “ Chí Minh Thần Tông " hàng 2 trang trước tờ 30 quyển 3, 4 chữ " Vô thức thẩm hỡ " ở dưới chữ tắc hàng 9 trang sau tờ 4 quyển 4 , nguyên văn bị mọt ăn mất chữ. Nay Trúc Đường tiên sinh viết bổ sung.
5) Tôi soạn thảo tờ tâu về việc chia kỷ khảo chính vừa xong, mọi người trông thấy đều lấy làm lạ. Duy Tự nghiệp đồng giám là Hoàng Dung Tận thấy mà khen là tốt , nhân thể cùng ký tên mà tâu lên. Nay ghi vào đây, để tỏ rằng không quên người đồng liêu.

  • Tác giả: Nguyễn Thông
  • Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội
  • Mã SKU: 9786049565403