What does it all mean? A very short introduction to philosophy - Ồ, thế có nghĩa là sao nhỉ? Một dẫn nhập ngắn vào triết học

Trạng thái: Còn sách
44,000₫ Giá gốc: 55,000₫ (-20%)
Triết học khác với cả khoa học. Khác với khoa học, triết học không dựa trên các thí nghiệm hay quan sát, mà chỉ dựa trên suy tưởng. Và khác với toán học, nó cũng không có các phương pháp...

Triết học khác với cả khoa học. Khác với khoa học, triết học không dựa trên các thí nghiệm hay quan sát, mà chỉ dựa trên suy tưởng. Và khác với toán học, nó cũng không có các phương pháp hình thức của chứng minh. Làm triết học chỉ bằng cách đặt câu hỏi, lập luận, kiểm chứng các ý niệm và tư duy về những luận cứ có thể có nhằm bác bỏ chúng, và tự hỏi rằng những khái niệm của ta thực sự hoạt tác như thế nào.

  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM
  • Mã SKU: 9786043121469