Xã hội học văn học - Một số vấn đề cơ bản

Trạng thái: Còn sách
100,000₫
Xã hội học Văn học - Một số vấn đề cơ bảnSẽ không có một xã hội học về một nhà văn độc lập nào đó, càng không có một nhà văn tách biệt khỏi chính hệ thống tạo ra...

Xã hội học Văn học - Một số vấn đề cơ bản

Sẽ không có một xã hội học về một nhà văn độc lập nào đó, càng không có một nhà văn tách biệt khỏi chính hệ thống tạo ra “nhà văn" ấy. Vì vậy, điều kiện để bàn đến một xã hội học nhà văn trước hết là phải gắn kết cách tiếp cận này với các phạm trù “không gian văn học” , “trường văn học”, “ định chế văn học, nghĩa là phải tìm kiếm một lối tiếp cận liên đới Với những diễn ngôn khác của xã hội học văn học nói chung, thậm chí của cả khoa học xã hội và nhân văn. Một đề nghị như thế e rằng quả rộng, nhưng rõ ràng nghiên cứu đơn lập ở trong hoàn cảnh này là bất khả. Pierre Bourdieu đã không thể tự xây dựng một cách biệt lập lý thuyết  trường văn học” mà không có sự can thiệp của diễn ngôn triết học và diễn ngôn cấu trúc luận. Như vậy, một lối tiếp cận liên đội sẽ giúp ta quan sát vấn đề ở những lăng kính khác nhau, huống chi văn học ngày nay không thể ẩn mình trong biệt cư của nó, nhà văn không chỉ vì là nhà văn bởi vì anh ta đắm chìm trong thế giới tưởng tượng, mà còn bởi vì viết là đi vào giao lộ của những cuộc gặp gỡ. Vì thế, các đặc điểm xã hội, hay hoàn cảnh xã hội sẽ là những cơ sở để xác định tư thế của một nhà văn. Đó cũng là cách đặt vấn đề của chúng tôi trong cuốn sách này.

  • Tác giả: Phạm Văn Quang
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM