Xã Hội Học Về Dư Luận

Xã Hội Học Về Dư Luận

Hết hàng
  • Hết hàng
Mua hàng ngay
Giao tận nơi, nhận hàng nhận tiền

Dư luận xã hội (DLXH) là một hiện tượng đa chiều. Nó tham gia và có mặt trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Chính vì vậy, những nghiên cứu về DLXH thường mang tính chất liên ngành xã hôi học, tâm lý học xã hội, khoa học chính trị. Trong cuốn sách này, chúng tôi cố gắng giới thiệu một cách tiêp cận tổng hợp và hệ thống về DLXH trên nền tảng của những nguyên lý xã hội học cơ bản. Những nguyên tắc đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, thực chứng chủ nghĩa, cũng như nguyên tắc thấu hiểu (verstehen) của Weber.

Cuốn sách này gồm 11 chương , trong đó 7 chương về những vấn đề lý thuyết về DLXH như đối tượng nghiên cứu, bản chất của DLXH, lịch sử những lý thuyết chính về DLXH, Hành vi và qui luật DLXH, chức năng của DLXH, mối quan hệ giữa truyền thông đại chúng với DLXH và 4 chương trình bày về quy trình thực hiện, những phương pháp thu thập DLXH cũng như về những tổ chức thực hiện công việc này.

Nhà Sách Tri Văn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X